Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

Op Rijksoverheid.nl is op 13 maart 2020 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van de emissie van fijnstof uit stallen.

5 nieuwe technieken

Op de lijst met emissiefactoren zijn 5 nieuwe technieken opgenomen om de emissie van fijnstof vanuit pluimveestallen te reduceren:

  • luchtconditioneringsunit (80% reductie PM10- BWL 2020.01)
  • stoffilters (50% reductie PM10BWL 2020.02)
  • positieve ionisatie met koolstofborsteltjes (31% reductie PM10 BWL 2020.03)
  • negatieve ionisatie met coronadraden (52% reductie PM10 - BWL 2020.04)
  • positieve ionisatie met ionisatie-units (16% reductie PM10 BWL 2020.05)

Meer informatie

Meer informatie over deze technieken vindt u op de pagina Technieken fijnstof.