Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

Op Rijksoverheid.nl is op 15 maart de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. De emissiefactoren op deze lijst kunt u gebruiken voor het berekenen van emissies van fijnstof uit stallen.

De lijst met emissiefactoren voor fijnstof is op een aantal punten aangepast. De huisvestingssystemen op de lijst zijn nu in lijn met de huisvestingssystemen van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Dit betekent dat een aantal nieuwe huisvestingssystemen is toegevoegd.

Systeembeschrijvingen

Daarnaast zijn de systeembeschrijvingen van de warmtewisselaars gewijzigd. In de beschrijvingen is een nieuwe variant warmtewisselaar (variant C) opgenomen. Voor deze variant is nog geen reductie van de ammoniakemissie vastgesteld (zie eindnoot 8).