Lijst 2018 - vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof

De lijst met vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof van december 2018 is vanaf 1 januari te vinden op rijksoverheid.nl. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de meest recente invoergegevens die gemeenten en provincies hebben aangeleverd voor de NSL Monitoring 2018.

De kennisgeving van deze lijst is te vinden in de Staatscourant van 28 december 2018, nummer 71303.  Deze lijst met inrichtingen is  komt in de plaats van de lijst waarvan is kennisgegeven in de Staatscourant van 22 december 2017, nummer 72617.

Aanpassingen

Vergeleken met de lijst van december 2017 zijn 15 veehouderijbedrijven van de lijst afgevoerd en 7 nieuwe veehouderijbedrijven toegevoegd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft beoordeeld of een veehouderijbedrijf bijdraagt aan een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof. Zij heeft daarbij de manier van toetsing gebruikt die gemeenten ook gebruiken in het kader van de vergunningverlening.

Op de lijst staan bedrijven die zelfstandig een overschrijding van de grenswaarden veroorzaken of dreigen te veroorzaken. Door de vergunningplicht heeft het lokale bevoegd gezag meer juridische mogelijkheden om voorschriften te stellen aan de fijnstof uitstoot van die veehouderijen.