Overzicht met combinaties van fijn stof reducerende technieken voor pluimveestallen

Op 15 maart 2017 is een geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijn stof voor de veehouderij gepubliceerd. Aan de lijst met emissiefactoren is een nieuw overzicht toegevoegd. In dit overzicht staan reductiepercentages van combinaties van fijn stof reducerende technieken voor pluimveestallen.

Deze reductiepercentages kunt u gebruiken om berekeningen uit te voeren aan de emissie van fijn stof uit pluimveestallen. In de bijbehorende toelichting (pdf, 81 kB) vindt u meer informatie over de manier waarop de reductiepercentages zijn bepaald.


Uw onderwerpen