Rekenmodel Vee-combistof per 1 oktober verplicht

Om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren past de pluimveesector verschillende technieken toe. Voor het berekenen van de fijnstofreductie voor een combinatie van technieken is het per 1 oktober verplicht het rekenmodel Vee-combistof te gebruiken.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit is gewijzigd per 1 oktober 2019 (pdf, 247 kB). In artikel 66 is het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.

Rekenmodel

Het rekenmodel Vee-combistof is een Excel-bestand dat u kunt downloaden. Door de juiste diercategorie te kiezen en in te vullen welke emissiereducerende technieken worden gebruikt kunt u het reductiepercentage berekenen.

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de helpdesk.