Rekenmodel Vee-combistof voor pluimvee

Bij pluimveestallen worden verschillende technieken gebruikt om de emissie van fijnstof (PM10) te reduceren. Met het nieuwe rekenmodel Vee-combistof kunt u het reductiepercentage berekenen voor een combinatie van technieken.

Aanwijzing rekenmodel

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit wordt binnenkort gewijzigd. In artikel 66 wordt dan het rekenmodel Vee-combistof aangewezen voor het bepalen van het emissiereductiepercentage van zwevende deeltjes (PM10) bij het combineren van additionele technieken. Het rekenmodel gaat de huidige tabel met combinaties van fijnstof reducerende  technieken vervangen.

Het rekenmodel Vee-combistof is ook aangewezen in de Omgevingsregeling onder de Omgevingswet.

Testfase rekenmodel

Het rekenmodel Vee-combistof is al in gebruik. Het model is een Excel-bestand dat u kunt downloaden. Door de juiste diercategorie te kiezen en in te vullen welke emissiereducerende technieken worden gebruikt kunt u het reductiepercentage berekenen.

Reacties of vragen over het rekenmodel kunt u sturen naar de Helpdesk.