Uitbreiding tool dubbeltellingcorrectie fijnstof veehouderijen

Bij de toets luchtkwaliteit die u uitvoert bij het beoordelen van vergunningen of meldingen van veehouderijen kan dubbeltelling ontstaan. Daarvoor mag u corrigeren. De tool om deze correctie te berekenen is verbeterd en uitgebreid. U kunt de correctie nu in 1 keer voor iedere woning/TBO specifiek berekenen. Ook als u meerdere bedrijven invoert.

Wijziging dtc-tool

In de dubbeltellingcorrectietool (dtc-tool) kunt u, naast bedrijven, nu ook woningen invoeren. Voor deze woningen – te beschermen objecten (TBO’s) – berekent de dtc-tool de totale correctiewaarden. Het gaat om correctiewaarden voor de jaargemiddelde concentratie fijnstof en het aantal overschrijdingen van de dagnorm fijnstof (OVD). Als uw meerdere bedrijven invoert berekent de dtc-tool de totale correctiewaarden die u mag toepassen. Sinds de wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit van 1 januari 2019 zal dat vaker aan de orde zijn.

Vindplaats en werkwijzer

De dtc-tool vindt u op de pagina van rekenmodel ISL3a. Bij de tool is een werkwijzer opgesteld die stap voor stap beschrijft hoe u de deze gebruikt. Het gebruik van de dtc-tool is ook onderdeel van het Stappenplan cumulatief rekenen veehouderij.

Reacties of vragen over de dtc-tool of werkwijzer kunt u sturen naar de helpdesk.