Wijziging Rbl gedetailleerd rekenen veehouderijen gepubliceerd

Op 12 december 2018 is in de Staatscourant Nr. 69461 de gewijzigde Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) gepubliceerd. De wijziging gaat over het verplicht uitvoeren van een gedetailleerde berekening bij toetsing van fijnstof.

Het doel van deze gedetailleerde berekening is het beter in beeld brengen van het effect van meerdere veehouderijen bij elkaar. Dit is nodig bij toetsing van een vergunning of OBM voor een veehouderij. De berekening is niet altijd nodig, alleen in bepaalde gevallen.

De regeling treedt per 1 januari 2019 in werking.

Als hulpmiddel bij de uitvoering van deze wijziging heeft InfoMil een stappenplan opgesteld. Het stappenplan helpt u bij de bepaling of de berekening nodig is. Het stappenplan helpt ook bij het uitvoeren van de berekening.