Overzicht combinaties van fijnstof reducerende technieken voor pluimveestallen

Aan de lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij (versie 15 maart 2019) is een bijlage toegevoegd. In het overzicht in deze bijlage staan reductiepercentages van combinaties van fijnstof reducerende technieken voor pluimveestallen. Deze reductiepercentages kunt u gebruiken om berekeningen uit te voeren aan de emissie van fijnstof uit pluimveestallen.


Uw onderwerpen