Overzicht combinaties van fijn stof reducerende technieken voor pluimveestallen

Aan de lijst met emissiefactoren voor fijn stof voor de veehouderij (versie 15 maart 2018) is een bijlage toegevoegd. In het overzicht in deze bijlage staan reductiepercentages van combinaties van fijn stof reducerende technieken voor pluimveestallen. Deze reductiepercentages kunt u gebruiken om berekeningen uit te voeren aan de emissie van fijn stof uit pluimveestallen.


Uw onderwerpen