Negatieve ionisatie

Het ionisatiesysteem met negatieve coronadraden (negatieve ionisatie) geeft een hoge negatieve elektrische spanning in de stal. Hierdoor gaan stofdeeltjes plakken aan geaarde oppervlakken en objecten, zoals vloeren en wanden, of aan speciaal aangebrachte geaarde platen. Stofdeeltjes worden zo uit de lucht verwijderd. De uitgaande stallucht wordt niet gewassen.

Uitvoering

Het systeem heeft een hoogspanningsvoeding en coronadraden langs het plafondoppervlak in de stal. Op de coronadraden wordt een hoge spanning (circa 30 kV) aangebracht. Zo ontstaat rond deze coronadraden een elektrisch veld waarlangs elektronen worden uitgestoten. Het elektrisch veld transporteert en versnelt de elektronen waardoor deze de gasmoleculen waarmee ze botsen ioniseren. De negatieve ionen staan hun elektrische lading vervolgens af aan de stofdeeltjes in de lucht. De negatief geladen stofdeeltjes zullen gaan plakken aan geaarde oppervlakken en objecten.

Het plafond dient als stofcollector. Na elke ronde moeten wanden, plafonds en objecten worden gereinigd van het aangehechte stof. Na reiniging worden de coronadraden (afstand tot het plafond), het voltage en ampèrage opnieuw ingesteld. Het systeem is voorzien van registratieapparatuur.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement is 49% .

Overige milieueffecten

In de onderzoeken naar ionisatie met negatieve coronadraden is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas. Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik.

Toepasbaarheid

Het systeem is zonder veel meerkosten in bestaande stallen in te bouwen. De techniek is toepasbaar voor vleeskuikens (E 5).

Kosten

De exploitatiekosten van negatieve ionisatie zijn nihil en bestaan uit een kleine toename van elektraverbruik en extra arbeidskosten voor reiniging stal na elke ronde (aangehecht stof verwijderen). Een wekelijkse controle op de werking is noodzakelijk.

Informatiebron

Livestock Research WUR, Rapport 462: Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een ionisatiesysteem op vleeskuikenbedrijven, maart 2011.