Oliefilm sproeikoppen

Door het vernevelen van koolzaadolie wordt het strooisel afgedekt met een dun plaklaagje. Dit plaklaagje voorkomt dat stofdeeltjes in het strooisel niet (weer) door de activiteit van de dieren in de lucht komt. De uitgaande stallucht wordt niet gewassen.

Uitvoering

Met een sproeiboom wordt dagelijks een korte tijd (seconden, minuten) koolzaadolie verneveld. Het vernevelen van olie gebeurt vlak boven het strooisel.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement is 15% voor systeem.

Overige milieueffecten

Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik. Olie zal deels verloren gaan via de ventilatielucht, maar dit geeft geen negatieve milieueffecten.

Toepasbaarheid

In tegenstelling tot het oliefilmsysteem met drukleidingen is het systeem geschikt voor leghennenstallen. Omdat de olie vlak boven het strooisel wordt verneveld, wordt niet de gehele moeilijk te reinigen stalinrichting vuil met olie.

Bij de bouw van een nieuwe stal en de toepassing van het oliefilmsysteem is het belangrijk dat de binnenkant van de stal zo glad mogelijk is afgewerkt met zo min mogelijk gaten en hoeken. De stal is dan eenvoudig te reinigen. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen.

De techniek is toepasbaar voor: opfokleghennen (E1), leghennen (E.2) en vleeskuikenouderdieren (E4).

Kosten

De exploitatiekosten van het systeem bestaan vooral uit het verbruik van olie. Een deel van de olie zal verloren gaan via de ventilatielucht. Het systeem geeft een kleine toename van de energiekosten. Het schoonmaken van de stal na elke ronde geeft extra arbeid.

Informatiebron

Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmsysteem op vleeskuikenbedrijven, WUR, rapport 392, maart 2011.