Oliefilm drukleidingen

Door het vernevelen van koolzaadolie wordt het strooisel afgedekt met een dun plaklaagje. Dit plaklaagje voorkomt dat stofdeeltjes in het strooisel niet (weer) door de activiteit van de dieren in de lucht komt. De uitgaande stallucht wordt niet gewassen.

Uitvoering

Met een oliefilmsysteem wordt dagelijks een korte tijd (seconden, minuten) koolzaadolie verneveld. Het vernevelen van olie gebeurt met vaste drukleidingen die in de stal zitten. De leidingen zitten in het midden van de stal of langs de zijkant van de stal (zie figuur 1). Het systeem bestaat uit een oliedrukleiding en een luchtdrukleiding met een spuitkop waarmee de koolzaadolie wordt verneveld. Een compressor zorgt voor druk op de olie- en luchtleidingen. Het systeem bestaat verder uit een voorraad- en drukvat voor de koolzaadolie. Het vernevelen gebeurt door het open schakelen van kleppen op de  olie- en luchtleidingen met een tijdklok.

leidingen-stal

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement is 54%.

Overige milieueffecten

Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik. Olie zal deels verloren gaan via de ventilatielucht, maar dit geeft geen negatieve milieueffecten. Uit de resultaten van het validatieonderzoek blijkt een reductie van ammoniak van 0,9%, van geur van 5,7%, van methaan van 11.3% en van lachgas van 6,3%.

Toepasbaarheid

De techniek is gevalideerd in twee vleeskuikenstallen. De techniek is beschikbaar op de markt, maar wordt nog bijna niet toegepast en alleen bij vleeskuikenstallen.

De techniek is geschikt bij stallen voor: opfokvleeskuikenouderdieren (E3), vleeskuikens (E5) en kalkoenen (F4).

Het systeem met vaste drukleidingen heeft als nadeel dat de gehele stalinrichting wordt vervuild met olie. Het systeem is daarom niet geschikt voor leghennenstallen vanwege de vervuiling van onder andere de legnesten en mestbanden. Deze stalinrichting is moeilijk te reinigen. Het toepassen van een olierobot, railsysteem of sproeiboom voorkomt dit probleem omdat de olie dan vlak boven het strooisel wordt verneveld.

Bij de bouw van een nieuwe stal is het belangrijk dat de binnenkant van de stal zo glad mogelijk is afgewerkt met zo min mogelijk gaten en hoeken. De stal is dan makkelijk te reinigen. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen.

Kosten

De exploitatiekosten van het systeem zijn vooral het verbruik van olie. Een deel van de olie gaat verloren via de ventilatielucht. Het systeem geeft een kleine toename van de energiekosten voor de compressor. Het schoonmaken van de stal na elke ronde geeft extra arbeid.

Informatiebron

Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmsysteem op vleeskuikenbedrijven, WUR, rapport 392, maart 2011.