Olierobot of monorail

Door het vernevelen van koolzaadolie wordt het strooisel afgedekt met een dun plaklaagje. Dit plaklaagje zorgt dat stofdeeltjes in het strooisel niet (weer) door de activiteit van de dieren in de lucht komen. De uitgaande stallucht wordt niet gewassen.

Uitvoering

Het vernevelen van olie gebeurt met een olierobot die door de stal beweegt of met een railsysteem (monorail). Een olierobot of monorail kan gericht een oliefilm laag op het strooisel aanbrengen. De oliefilm wordt in de nacht aangebracht, als de dieren op roosters of zitstokken zitten. Het systeem kan dan ongehinderd door de stal bewegen.

De olierobot verplaatst zichzelf door de stal langs een gepland pad. Bakens zorgen ervoor dat de robot weet waar het zich bevindt. De robot heeft een voorraadtank voor de olie. Een spuitboom (met kap) zorgt ervoor dat alleen het strooisel wordt besproeid.

De monorail is een vast systeem dat over het strooisel beweegt. Sproeibomen met enkele nozzles verspreiden steeds olie over het strooisel.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement is 30% .

Overige milieueffecten

Het systeem geeft een kleine toename van het energieverbruik. Olie gaat deels verloren via de ventilatielucht, maar dit geeft geen negatieve milieueffecten. In de onderzoeken naar het aanbrengen van een oliefilm op het strooisel is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas.

Toepasbaarheid

In tegenstelling tot het oliefilmsysteem met drukleidingen is het systeem geschikt voor leghennenstallen. Omdat de olie vlak boven het strooisel wordt verneveld, wordt niet de moeilijk te reinigen stalinrichting vuil met olie.

Bij de bouw van een nieuwe stal en de toepassing van het oliefilmsysteem is het belangrijk dat de binnenkant van de stal zo glad mogelijk is afgewerkt met zo min mogelijk gaten en hoeken. De stal is dan eenvoudig te reinigen. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen.

De techniek is toepasbaar voor: opfokleghennen (E1), leghennen (E.2) en vleeskuikenouderdieren (E4).

Kosten

De exploitatiekosten van het systeem bestaan hoofdzakelijk uit het verbruik van olie. Een deel van de olie zal verloren gaan via de ventilatielucht. Het systeem geeft een kleine toename van de energiekosten. Beide systemen geven extra arbeid, circa 1 uur per week. Ook het schoonmaken van de stal na elke ronde geeft extra arbeid.

Informatiebron

Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een oliefilmsysteem op een leghennenbedrijf, WUR, rapport 686, juni 2013.