Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes

Bij dit systeem zijn koolstofborsteltjes geplaatst op lichtarmaturen. Via de koolstofborsteltjes worden positieve ionen afgegeven aan de stallucht, waardoor de stofdeeltjes in de lucht worden geladen. Hierdoor klonteren ze samen waardoor ze uit de lucht zakken.

Uitvoering

Op lichtarmaturen zijn koolstofborsteltjes geplaatst. Er zijn meerdere uitvoeringen van de lichtarmaturen. Het licht en de ionenproductie worden apart geschakeld waardoor de ionisatie 24 uur per dag wordt ingezet. Het is mogelijk om armaturen zonder verlichtingselementen te gebruiken. Deze ioniseren en geven geen licht.

Er moet minstens 1 armatuur met 20 borsteltjes zijn per 18 m2 staloppervlak.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 31%.

Overige milieueffecten

In de onderzoeken is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas. Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik.

Toepasbaarheid

De koolstofborsteltjes zijn toepasbaar bij de pluimveecategorieën E en F.

Kosten

De exploitatiekosten zijn nihil en bestaan uit een kleine toename van het elektriciteitsverbruik.  De armaturen zijn uitgevoerd voor toepassing met LED-TL-verlichting.

Informatiebron

Wageningen Livestock Research, Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: de HDT-ionisatielampen van Freshlight (rapport 1217).