Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes

Bij dit systeem worden positieve ionen afgegeven aan de stallucht door koolstofborsteltjes. De stofdeeltjes in de lucht krijgen hier een lading. Door deze lading binden de stofdeeltjes aan watermoleculen in de lucht en worden de deeltjes zwaarder. De zwaardere deeltjes slaan neer op de grond.

Uitvoering

Verdeeld over het staloppervlak zijn (units met) koolstofborsteltjes aangebracht.  Per 1,5 m2 staloppervlak moet minstens 1 koolstofborsteltje zijn.

Het is mogelijk om de koolstofborsteltjes te plaatsen op lichtarmaturen. Het licht en de ionenproductie worden dan apart geschakeld waardoor de ionisatie 24 uur per dag wordt ingezet.

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 31%.

Overige milieueffecten

In de onderzoeken is geen effect waargenomen op de emissies van ammoniak, geur, methaan en lachgas. Het systeem geeft een geringe toename van het energieverbruik.

Toepasbaarheid

De koolstofborsteltjes zijn toepasbaar bij de pluimveecategorieën E en F.

Kosten

De exploitatiekosten zijn nihil en bestaan uit een kleine toename van het elektriciteitsverbruik.

Informatiebron

Wageningen Livestock Research, Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: de HDT-ionisatielampen van Freshlight (rapport 1217).