Stoffilter

Een deel van de uitgaande lucht wordt  gefilterd door een stoffilter met een verwijderingsrendement van 99%.

Werkingsprincipe

De lucht uit de stal wordt gefilterd door filters met een verwijderingsrendement van 99% voor deeltjes ≥ 10 micrometer.

Uitvoering

Een deel van de uitgaande lucht gaat door het stoffilter. Het reinigen van de stoffilters gebeurt met een persluchtinstallatie.

Verwijderingsrendement

De droge stoffilters hebben een verwijderingsrendement (op massabasis) van minstens 99% voor stof met een diameter ≥10 micrometer. Dit verwijderingsrendement blijkt uit een bij de filters afgegeven certificaat.

Het reductiepercentage op stalniveau voor fijnstof is afhankelijk van de hoeveelheid lucht die door de stoffilter gaat. Omdat niet alle lucht via de stoffilter uit de stal wordt afgevoerd, is het verwijderingsrendement 50%.

Per diercategorie staat in de systeembeschrijving hoeveel lucht door de filters moet worden geventileerd om de 50% reductie te halen.

Overige milieueffecten

De stoffilter vereist extra ventilatorcapaciteit en geeft daarmee een toename van het energieverbruik.

Toepasbaarheid

Een stoffilter is in principe toepasbaar voor alle pluimveecategorieën (E, F en G). Omdat niet alle ventilatielucht via de stoffilter wordt afgevoerd, is de techniek ook toepasbaar in stallen zonder centrale afzuiging. Stoffilters zijn ook in bestaande stallen in te bouwen.

Kosten

De stoffilters moeten automatisch worden gereinigd. Dit geeft energiekosten. Daarnaast moeten de ventilatoren achter de filters een hogere tegendruk overwinnen, zodat dit een flinke toename geeft van het energieverbruik. De filters moeten elke 5 jaar worden getest of vervangen.

Informatiebron

  • Wageningen Livestock Research, notitie: Toepassen droge stoffilters bij
    pluimveestallen.
  • Wageningen Livestock Research, Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een warmtewisselaar op vleeskuikenbedrijven (rapport 621).
  • Wageningen Livestock Research, Emissiereductie fijnstof door droogtunnels (rapport 449).