Strooiselschuif

Werkingsprincipe

De emissie van fijnstof wordt in een volierehuisvesting beperkt door te zorgen voor een beperkte laagdikte van het strooisel (max. 3 cm), gelijk verdeeld over het gehele met strooisel bedekte vloeroppervlak. Dit wordt bereikt door het frequent verwijderen van een gedeelte van de strooisellaag.

Uitvoering

Onder elke stelling waar strooisel/mest aanwezig is, is een schuif aangebracht. De strooiselschuiven verwijderen ten minste 1x per week het strooisel onder de stellingen ter breedte van de schuif.

strooiselschuif1

strooiselschuif2

Verwijderingsrendement

Het verwijderingsrendement voor fijnstof is 20%.

Overige milieueffecten

De strooiselschuif geeft afname van ammoniak (20%) en geur.

Toepasbaarheid

De strooiselschuif is toepasbaar bij volierehuisvesting. Een voordeel van het toepassen van een strooiselschuif is dat de leghennen minder grondeieren leggen. Het systeem is goed in bestaande stallen in te bouwen.

Kosten

Minder grondeieren scheelt arbeid.

Informatiebron

Effecten van strooisellaagdikte op het gedrag van leghennen, Livestock Research WUR, Rapport 995, juli 2017.