Warmtewisselaar met stoffilter

Warmtewisselaars zijn ontwikkeld om de kosten voor de verwarming van stallen te reduceren. Hiertoe wordt de binnenkomende lucht opgewarmd door de uitgaande ventilatielucht. Voordat de stallucht door de warmtewisselaar gaat, wordt de lucht gereinigd met droge stoffilters.

Werkingsprincipe

De stoffilter zorgt voor de reductie van fijnstof, de warmtewisselaar niet. De lucht uit de stal wordt gefilterd voordat deze door de warmtewisselaar gaat, door filters met een verwijderingsrendement van 99% voor deeltjes ≥10 micrometer .

Uitvoering

De warmtewisselaar bestaat uit een kast van isolerend materiaal waarin kunststofkanalen zijn geplaatst. De warmtewisselaar is uitgevoerd volgens het tegenstroomprincipe. De binnenkomende (koude) lucht stroomt door de kanalen. De uitgaande (warme) stallucht stroomt langs de buitenkant van de kanalen. Voor de warmtewisselaar zit een stoffilter. De uitgaande lucht gaat dus eerst door het stoffilter en daarna door de warmtewisselaar. Het reinigen van de stoffilters gebeurt met een persluchtinstallatie.

De warmtewisselaar staat meestal buiten de stal. Totdat de maximale capaciteit van de warmtewisselaar(s) is bereikt, zijn de reguliere ventilatieopeningen gesloten. Alle ventilatielucht wordt dan via de warmtewisselaar af- en aangevoerd. Daarna blijft de capaciteit door de warmtewisselaar op 100%.

Verwijderingsrendement

De droge stoffilters hebben een verwijderingsrendement (op massabasis) van minstens 99% voor stof met een diameter van ≥10 micrometer. Dit verwijderingsrendement blijkt uit een bij de filters afgegeven certificaat. Het verwijderingsrendement voor fijnstof is afhankelijk van de capaciteit van de warmtewisselaar. Doordat er altijd sprake is van leklucht, is het maximaal haalbare rendement voor de warmtewisselaar met stoffilter op 95% gesteld.

Overige milieueffecten

De stoffilter vereist extra ventilatorcapaciteit en geeft daarmee een toename van het energieverbruik. Door de combinatie met een warmtewisselaar is er ook een besparing op het energieverbruik.

Toepasbaarheid

Een warmtewisselaar met stoffilter is in principe toepasbaar voor alle pluimveecategorieën. Maar het is vooral economisch interessant op bedrijven waar verwarming wordt gevraagd zoals vleeskuikenbedrijven. De warmtewisselaar vereist niet dat alle ventilatielucht via de warmtewisselaar wordt afgevoerd, zodat de techniek ook toepasbaar is in stallen zonder centrale afzuiging. Warmtewisselaars zijn goed in bestaande stallen in te bouwen.

Kosten

De stoffilters moeten automatisch worden gereinigd. Dit geeft energiekosten. Daarnaast is een grotere capaciteit van de ventilatie nodig, zodat dit een flinke toename geeft van het energieverbruik. Afhankelijk van de warmtevraag wordt een deel gecompenseerd door een besparing op energiekosten. Het plaatsen van warmtewisselaars in bestaande stallen geeft circa 25% meerkosten ten opzichte van nieuwbouw.

Informatiebron

  • Livestock Research WUR, Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: validatie van een warmtewisselaar op vleeskuikenbedrijven (rapport 621).
  • Livestock Research WUR, Emissies uit een vleeskuikenstal met strooiselbeluchting en warmtewisselaar (rapport 657).