E03.96.0810 Loon op Zand

Onderwerp: Afstandsmeting, gaanderij, stankhinder

Inleiding:
Er is een gaanderij voor geiten aan een bestaande stal vergund, gelegen aan de zijde van de stal die  het dichtst bij een woning van derden is gelegen.

Aan de orde is een vraag of deze gaanderij wel of niet moet worden meegenomen in de afstandsmeting voor stank. Verweerders zijn van mening dat er bestaande rechten zijn voor hetzelfde veebestand, zodat dit -ondanks de afstand van 39 meter dat in strijd is met de afstandnorm van minimaal 50 meter uit de Brochure 1985- vergund kan worden.

Afdeling:
De gaanderij bestaat uit een dak en een betonnen vloer en is ommuurd met hekken. De geiten kunnen vanuit de stal vrij de gaanderij op, waar ze met grote regelmaat verblijven. Naar het oordeel van de Afdeling moet de gaanderij dan ook worden aangemerkt als deel van de stal. Dit brengt met zich dat de onderhavige inrichting door de bij het bestreden besluit verleende vergunning dichter bij de dichtstbijzijnde woning van derden is komen te liggen. De vergunde situatie kan derhalve niet worden gebaseerd op de rechten die vergunninghouder kan ontlenen aan de onderliggende vergunning.

Datum uitspraak:
6 september 1998
Zaaknummer:
E03.96.0810
Vindplaats:
niet gepubliceerd
Instantie:
gemeente