200201107/1 Wierden

Onderwerp: Afstandsmeting, ziekenboeg, afleverruimte, stankhinder

Inleiding:
Aan de orde komt of een afleverruimte en een ziekenboeg moeten worden betrokken bij de beoordeling van stankhinder

Afdeling:
Bij de inrichting hoort een afleverruimte en een ziekenboeg. Ten aanzien van de afleverruimte overweegt de Afdeling dat is gebleken dat deze niet is ingericht als verblijfsruimte voor dieren. Deze afleverruimte wordt slechts een beperkt aantal keren per jaar gedurende een beperkt aantal uren gebruikt voor het laden van vleesvarkens en zeugen die van het bedrijf worden afgevoerd. De afleverruimte is terecht bij de beoordeling van stankhinder buiten beschouwing  gelaten. Wat betreft de ziekenboeg: deze moet worden aangemerkt als stal waarin (zieke) dieren worden gehouden. De omstandigheid dat de ziekenboeg weinig intensief wordt gebruikt maakt dit niet anders. In de Brochure 1985 en de Richtlijn 1996 wordt slechts uitgegaan van de afstand van het dichtstbijgelegen emissiepunt tot het stankgevoelige object. De omvang van de stankemissie uit de stal waar het dichtstbijgelegen emissiepunt zich bevindt, is daarbij niet van belang. Anders dan verweerders hebben verondersteld moet de ziekenboeg derhalve worden betrokken bij de beoordeling van de stankhinder.

Datum uitspraak:
2 oktober 2002
Zaaknummer:
200201107/1
Vindplaats:
niet gepubliceerd
Instantie:
gemeenteBrochure 1985

Brochure Veehouderij en Hinderwet 1985

Richtlijn 1996

Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996