E03.97.0555 Druten

Onderwerp: Afstandsmeting, ziekenboeg, stankhinder

Inleiding: 
Aan de orde komt of een ziekenboeg bij de beoordeling van stankhinder als emissiepunt meegenomen dient te worden.

Afdeling:
De ziekenboeg ligt op 60 meter van een woning. Aannemelijk is geworden dat, ook als de vergunninghouder zich ervoor inspant om de ziekenboeg zo leeg mogelijk te houden, daarin nagenoeg permanent wel enige varkens aanwezig zullen zijn. Deze ziekenboeg moet dan ook worden aangemerkt als een stal waarin (zieke) dieren worden gehouden. Over de stelling van verweerders dat in deze stal slechts een gering aantal varkens wordt gehouden, overweegt de Afdeling dat in de Brochure 1985 en de Richtlijn 1996 slechts wordt uitgegaan van de afstand van het dichtstbijgelegen emissiepunt tot het stankgevoelig object. De omvang van de stankemissie uit de stal waar het dichtstbijgelegen emissiepunt zich bevindt, is daarbij niet van belang.

Datum uitspraak:
28 oktober 1999
Zaaknummer:
E03.97.0555
Vindplaats:
niet gepubliceerd
Instantie:
gemeente