Lex silencio positivo, wat is dat?

Vraag

Wat is de lex silencio positivo?

Antwoord

De lex silencio positivo houdt in dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend bij het uitblijven van een antwoord door het bevoegde bestuursorgaan binnen de gestelde beslistermijn.

Onder de Wabo gelden 2 soorten procedures: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. De reguliere procedure, zal meestal gelden bij minder ingrijpende aanvragen, zoals een bouw- of sloopaanvraag, uitritvergunning e.d. Als de beslistermijn (inclusief eventuele verlenging) is verlopen moet binnen 3 dagen een vergunning worden verzonden. Als dat niet is gebeurd treedt de beschikking automatisch in werking (is op die vergunningaanvraag dus stilzwijgend positief beschikt) en kan de aanvrager er gebruik van maken.


Zie Handboek Water: