Rekentips en -voorbeelden OBM fijnstof

Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden voor OBM fijnstof bij varkens en pluimvee - met rekentips. De voorbeelden gaan over situaties met varkens of pluimvee, maar ook over combinaties van varkens of pluimvee met andere diercategorieën.

In deze voorbeelden is uitgegaan van het totaal aantal dieren om te beoordelen of een OBM nodig is. Bij (kleine) uitbreidingen moet het bevoegd gezag nagaan of een OBM in dat geval nodig is. Lees meer in vraag en antwoord: Gaat het bij OBM om de wijziging of om het totaal aantal dieren?

Varkens

Rekentips varkens:

  1. Het aantal gespeende biggen doet alleen ter zake als het totaal aantal varkens onder de drempel van 900 ligt.
  2. Bij minder dan 500 gespeende biggen tellen deze nooit mee voor 500 van de combinatieregeling.
  3. Als het bedrijf een type C-inrichting is, geldt de OBM fijnstof niet.
Varkens
Aantal dieren

OBM fijnstof nodig?

1000 varkens

Ja, vanwege het aantal varkens.

600 gespeende biggen

Nee, minder dan 900 varkens en geen combinatie van gespeende biggen met een andere hoofdcategorie.

600 gespeende biggen

+ 40 paarden

Ja, vanwege de combinatie van gespeende biggen met een andere hoofdcategorie.

400 mestvarkens

+ 400 gespeende biggen

Nee, minder dan 900 varkens en geen combinatie van gespeende biggen met een andere hoofdcategorie.

400 mestvarkens

+ 400 gespeende biggen

+ 2 paarden

Nee, minder dan 900 varkens en hoewel er een combinatie is van paarden met een andere hoofdcategorie, haalt men de 500 niet omdat de gespeende biggen niet meetellen voor de combinatieregeling.

400 kraamzeugen

+ 300 paarden

Ja, vanwege de combinatie van paarden met een andere hoofdcategorie.

400 mestvarkens

+ 600 gespeende biggen

+ 2 paarden

Ja, vanwege de combinatie van gespeende biggen met een andere hoofdcategorie.

600 mestvarkens

+ 400 gespeende biggen

+ 2 paarden

Ja, vanwege het aantal varkens.

Pluimvee

Rekentips pluimvee:

  1. Bij minder dan 1.500 stuks pluimvee tellen deze nooit mee bij de 500 van de combinatieregeling.
  2. Als het bedrijf een type C-inrichting is, geldt de OBM fijnstof niet.
pluimvee
aantal dieren OBM fijnstof nodig?

4.000 stuks pluimvee

Ja.

vanwege het aantal pluimvee.

2.000 stuks pluimvee

Nee.

minder dan 3.000 stuks pluimvee zonder combinatie met andere hoofdcategorie

2.000 stuks pluimvee

+ 40 paarden

Ja.

vanwege de combinatie van pluimvee met een andere hoofdcategorie

1.200 stuks pluimvee

+ 1000 paarden

Nee.

hoewel er een combinatie is van paarden met een andere hoofdcategorie, haalt men de 500 niet omdat het pluimvee niet meetelt voor de combinatieregeling