Vervallen vergunning en koppeling bouwvergunning vóór de Wabo

Vóór de Wabo bepaalden artikelen 27 Hinderwet en 8.18 Wet milieubeheer dat de milieuvergunning in bepaalde gevallen van rechtswege verviel.

Verder stond er het voormalige artikel 20.8 Wet milieubeheer een koppeling tussen bouw- en milieuvergunning.

De vragen en antwoorden  hieronder gaan hierop in. De regelgeving is inmiddels veranderd. Toch kan deze informatie behulpzaam zijn om te bepalen of er rechten ontleend kunnen worden een oude vergunning. Bijvoorbeeld bij een nieuwe aanvraag of melding.