200206115/1 Andijk

Onderwerp
Kattenhotel (10 katten), het begrip inrichting

Inleiding
Appellanten zijn van mening dat het kattenhotel, gevestigd in een woning, een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer is.

Afdeling
De Afdeling stelt vast dat over het gehele jaar gemiddeld 10 katten in de woning aanwezig zijn. De katten worden gehuisvest op de zogenaamde kattenzolder. De dieren verblijven in de woning gedurende de vakanties van hun bazen of bazinnen. De kosten die verband houden met het houden van de katten zijn zodanig dat geen inkomsten worden verworven met de behaalde omzet. Daarnaast  is niet gebleken van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie of van bedrijfsmatige commerciële activiteiten. Er is geen sprake van een inrichting.

Datum uitspraak:
18 juni 2003
Zaaknummer:
200206115/1 Andijk
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl
Instantie:
gemeente