200103681/1 Noorder- Koggenland

Onderwerp: Begrip inrichting, kleinschalig of hobbymatig gehouden dieren

Inleiding:
Aan de orde komt de vraag in hoeverre er hier door het houden van papegaaien sprake kan zijn van een inrichting in de zin van de Wm.

Afdeling:
De Afdeling stelt vast dat reeds 17 jaar papegaaien worden gehouden waarbij het gaat om een bestand dat niet of nauwelijks in samenstelling varieert en thans wordt gevormd door 24 papegaaien. De papegaaien worden gehuisvest in twee vogelverblijven van elk circa 9 x 4 meter. Niet is gebleken van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie of van bedrijfsmatige commerciële activiteiten. De Afdeling is dan ook van oordeel dat niet kan worden gesproken van een bedrijfsmatige activiteit en evenmin van een bedrijvigheid in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is. Derhalve is geen sprake van een inrichting in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wm.

Datum uitspraak:
20 februari 2002
Zaaknummer:
200103681/1
Vindplaats:
NBStAB2002-2/02-08
Instantie:
gemeente