Valt een veehouderij met een IPPC-installatie onder het Activiteitenbesluit?

Vraag

Valt een agrarisch bedrijf met een IPPC-installatie onder het Activiteitenbesluit?

Antwoord

Ja. Een agrarisch bedrijf met een IPPC-installatie (IPPC-bedrijf) is een type C-inrichting. Dat staat in artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit. Op deze inrichtingen kunnen delen van het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voorschriften van:

  • § 3.2.1 Stookinstallaties
  • § 3.4.1 Opslaan van propaan
  • § 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
  • § 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat

  • § 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen

  • Afdeling 3.5 Agrarische activiteiten

Meer over industriële inrichtingen leest u in de Handleiding IPPC.