Gedragsvoorschriften metalectro

Metalectrobedrijven zijn op grond van het Activiteitenbesluit (en de daarbij horende ministeriële regeling) verplicht om gedragsvoorschriften op te stellen. In de gedragsvoorschriften moet het bedrijf aangeven welke preventieve en procesgeïntegreerde maatregelen zijn genomen om emissies van metalen en hulpstoffen te beperken. Naaste een concrete beschrijving van de maatregelen moeten de gedragsvoorschriften informatie bevatten over:

  • hoe en wanneer controle en onderhoud van installaties, die van invloed kunnen zijn op de samenstelling van het afvalwater, is geregeld;
  • hoe procesgeïntegreerde maatregelen op hun haalbaarheid worden onderzocht;
  • hoe wordt omgegaan met procesafvalwater en de doelmatige verwerking daarvan;
  • bij gebruik van bepaalde stoffen, de wijze waarop emissies zoveel mogelijk worden beperkt (zoals ethyleendiaminetetra-acetaat(EDTA), chroom IV, cyanide, perfluoroctaansulfonaten en cadmium).

De gedragvoorschriften moeten bij elk bedrijf beschikbaar zijn voor het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan hier op handhaven. Met dit formulier kunt u invulling geven aan deze verplichting. Het formulier is eenvoudig en snel in te vullen. Geef bij de verschillende onderwerpen (1) t/m (6) aan welke maatregelen in uw bedrijf worden toegepast. Het gaat hierbij om maatregelen die reeds succesvol zijn geïmplementeerd. Het formulier bevat vrije invulvelden. Deze gebruikt u om de specifieke situatie in uw bedrijf toe te lichten. Voor het bevoegd gezag kan dit essentiële informatie zijn.

Na het invullen ontvangt u het formulier op het door u opgegeven mailadres.