Bezoeker Kenniscentrum InfoMil rijkshuisstijl www.infomil.nl Rand #f9e11e Logo shortcut icoon-kenniscentrum-infomil /publish/varianten/56/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
shortcut icoon-kenniscentrum-infomil
/publish/varianten/56/152px/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
Achtergrondkleur 3 #fdf6bb Achtergrondkleur 2 #fefbdd Toon waardering 1 Definities en afkortingen tonen 1 Google universal analytics sid UA-2290543-1 Iconen bij links 1 Link originele afbeelding 1 Achtergrondkleur 4 #f9e11e Externe links in nieuw scherm openen 1 Delen met sociale media 1 E-mailadres waarderingsmails feedback_leefomgeving@rws.nl Lettertype tekst ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif Delen Mail-a-friend mailafriend Facebook facebook LinkedIn linkedin Twitter twitter PDF pdf Regelhoogte koppen Eenpuntdrie 1.3 Eenpuntdrie 1.3 Regelhoogte tekst Rijkshuisstijl 1.625 Rijkshuisstijl 1.625 Lettertype koppen ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif Shortcut icoon shortcut icoon-kenniscentrum-infomil /publish/varianten/56/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
shortcut icoon-kenniscentrum-infomil
/publish/varianten/56/152px/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
Tekst #222222 CSS sprite (licht) Glyphicons licht /publish/varianten/56/glyphicons-licht.png glyphicons-licht.png
Glyphicons licht
/publish/varianten/56/172px/glyphicons-licht.jpg glyphicons-licht.jpg /publish/varianten/56/364px/glyphicons-licht.jpg glyphicons-licht.jpg glyphicons-licht.png
Lettergrootte 18 CSS sprite (donker) Glyphicons donker /publish/varianten/56/glyphicons-donker.png glyphicons-donker.png
Glyphicons donker
/publish/varianten/56/172px/glyphicons-donker.jpg glyphicons-donker.jpg /publish/varianten/56/364px/glyphicons-donker.jpg glyphicons-donker.jpg glyphicons-donker.png
Afmeting schaduw 2 Paletkleur 2 #e6e6e6 Link #01689b Aantal lay-out kolommen 4 Afmeting ronding 2 Kop #154273 Paletkleur 1 #f3f3f3 Element #0b5f8b Dikte rand 1 Achtergrondkleur 1 #ffffff Paletkleur 3 #666666 Afbeeldingen in lijsten rechts uitlijnen 1 Blowup factor 1.25 Paletkleur 4 #535353 Maximale diepte navigatie 4 E-mail envelope address noreply@rwsleefomgeving.nl Toon feedbackformulier 1 Onderwerp feedbackformulier Feedback Infomil Captcha type reCAPTCHA v2 recaptcha2 reCAPTCHA v2 recaptcha2 global.css jquery.ip.lightbox.css jquery.ip.setformfields.css evenement.css evenementenagenda.css imagemap.css mailinglist.css pager.css screen-cookies.css sitemap.css zoeken.css abcindex.css blocks.css bodemzoeker.css default.css dl-normalize.css document_wbi.css dossier.css download.css evenement.css evenementenagenda.css faqindex.css form.css imagemap.css index.css jurisprudentie.css large.css media.css medium.css pdfprogress.css print.css rijkshuisstijl.css sitemap.css small.css themadossier.css twilight.css typo.css verzamelpdf.css video.css zoeken.css cookies.js cookiesAllowed.js ip-slider.js ip.initpageloadfunctionsconfig.js ip.redirect.js ip.slick.init.js ipleaf.js jquery.fastserialize.js jquery.ip.ajaxcontent.js jquery.ip.aria.js jquery.ip.checkform.edge.js jquery.ip.checkform.js jquery.ip.copytoclipboard.js jquery.ip.countpage.js jquery.ip.cssdisabled.js jquery.ip.eltsizecategories.js jquery.ip.events.js jquery.ip.formenhancements.js jquery.ip.imagemap.js jquery.ip.ingeklapt.js jquery.ip.ingelogd.js jquery.ip.js jquery.ip.lightbox.js jquery.ip.makeexpandingarea.js jquery.ip.phrase.js jquery.ip.placeholder.js jquery.ip.processpage.js jquery.ip.responsive.js jquery.ip.setformfields.js jquery.ip.smoothanchors.js jquery.ip.textareamaxlength.js jquery.ip.textboxDefault.js jquery.ip.toggleInfo.js lb.js lib.js mediaWidget.js moderatie.js personalization.js recaptcha2.js referenceLists.js smartresize.js tiny_lib_start.js imagemap.js autocomplete-zoeken.js basic-lightbox.js facetzoeken.js faqindex-mediawidget.js faqindex-toggle-summary.js feedbackPopupActions.js reactieformulier.js rijkshuisstijl.js siteFeedbackPopup.js waardering.js
Ssl 1 Bovenliggende pagina tonen 1 Start navigatie 1 Afbeelding rechtsboven Kosten /publish/items/112201/monique.gif monique.gif
Kosten
monique.gif
Actief kool Actief kool Meta Meta meta Meta Auteur Hans-Peter van Leeuwen Bron Rijkswaterstaat Samenvatting

Actief kool is een microporeus materiaal dat stoffen aan het oppervlak bindt door middel van adsorptie. In een actief kool filter wordt het te behandelen water over de actieve kool geleid die als een gepakt bed hierin aanwezig is.

Brondatum 20101011
Instellingen Breed 0 Branche 10353 thermische verzinkerijen Processen 1290 zuiveren afvalwater Compartimenten 1818 afvalwater Maatregeltype Afvalwater Afvalwater Locatie Milieumaatregelen afvalwater Gedragsvoorschriften afvalwater Milieumaatregelen afvalwater Gedragsvoorschriften afvalwater Specifieke velden Toepasbaarheid

Deze techniek wordt in het algemeen toegepast voor het verwijderen van organische stoffen, voor zowel de behandeling van water als van lucht (bijvoorbeeld voor de behandeling van striplucht). Koolfiltratie in een gepakt bed wordt toegepast als voorfilter in kringloop ionenwisselingsinstallaties. Koolstoffilters worden als adsorptiemedium toegepast bij galvanische glansbaden zoals nikkelbaden. Koolfiltratie als polishing bij eindzuivering wordt niet toegepast. De filters bevinden zich in een filterpomp, waarover de badvloeistof voortdurend wordt gecirculeerd.

Financiële aspecten

De kosten zijn hoog en sterk afhankelijk van de toepassing, de te verwijderen vracht en de verwerking van de beladen actieve kool.

Uitgebreide beschrijving

Actief kool is een microporeus materiaal van gebonden koolstof dat door middel van thermische of chemische activering uit organisch of bitumineus materiaal wordt verkregen en door deze bewerking een groot inwendig oppervlakte heeft (specifiek oppervlak). Aan het oppervlak van de actieve kool kunnen componenten door middel van adsorptie gebonden worden. De mate waarin de actieve kool componenten adsorbeert, de zogenaamde belading, is sterk afhankelijk van de component, het beschikbare specifieke oppervlak van de kool en de procesomstandigheden. Organische componenten worden in het algemeen goed geadsorbeerd en bijvoorbeeld zware metalen niet. Het beschikbare specifieke oppervlak kan sterk
worden beïnvloed door de samenstelling van het water. Bevat het water veel emulsies, dan kan hierdoor versmering van het kooloppervlak optreden waardoor het specifieke oppervlak en daarmee de belading sterk zal afnemen. Met betrekking tot de procesomstandigheden wordt opgemerkt dat er voldoende adsorptietijd gecreëerd moet worden (10 à 40 minuten). Actief kool wordt voor de behandeling van water op twee manieren ingezet:

  • gepakt in een kolom (actiefkoolfilter)
  • in een geroerde reactor (slurryreactor)

In een actief kool filter wordt het te behandelen water over de actieve kool geleid die als een gepakt bed hierin aanwezig is. In de slurryreactor wordt actieve kool toegevoegd aan het te behandelen water en intensief gemengd. De beladen actieve kool wordt vervolgens meestal door middel van bezinking wederom van de vloeistof gescheiden.

Voor- en nadelen milieu

Bij goed adsorbeerbare componenten is de beladingsgraad en het verwijderingsrendement van een actiefkoolfilter hoog. Een beladingsgraad van zo'n 20 massa % is haalbaar, terwijl bijvoorbeeld gechloreerde koolwaterstoffen volledig of nagenoeg volledig (enkele μg/l) kunnen worden verwijderd.
Indien de actieve kool gegeven de toepassing maximaal beladen is, wordt deze afgevoerd naar een deponie. In een aantal gevallen is het mogelijk de actieve kool te regenereren. Na regeneratie kan de kool worden hergebruikt, terwijl de afgevangen stoffen afhankelijk van het regeneratieproces afgevoerd of hergebruikt kunnen worden of tijdens regeneratie zijn geoxideerd.

Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Aankondiging website Carrousel Rijkshuisstijl Zoekcarrousel Rijkshuisstijl Sliding blocks Rijkshuisstijl Onderwerpen Toptaak Themagalerij Paginawaardering Vraag en antwoord index Footer Footer Layout Stramien informatief blokken Blokken footer lijst Inhoud Inhoud inhoud Over deze site 165342 Verantwoording 165343 Persoonsgegevens 142462 Toegankelijkheid 191430 Cookies 439 Sitemap link-1710513 Archief footer lijst Inhoud Inhoud inhoud Snel naar 107646 Helpdesk 112651 Omgevingsloket online 106348 Activiteitenbesluit footer logo Logo Logo logo logo logo Logo Algemeen Afbeelding home /publish/pages/116222/footer-afzender.png footer-afzender.png
home
footer-afzender.png
footer tekst Inhoud Inhoud inhoud Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten. Meer...

Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Aankondiging website Carrousel Rijkshuisstijl Zoekcarrousel Rijkshuisstijl Sliding blocks Rijkshuisstijl Onderwerpen Toptaak Themagalerij Paginawaardering Vraag en antwoord index
Header Header Layout Stramien informatief blokken Blokken primaire-navigatie primaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie blok Blok Uitvalmenu Eenvoudig eenvoudig Eenvoudig eenvoudig Starten met home 1 logo logo Logo Logo logo logo logo Logo Algemeen Afbeelding Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat /publish/pages/116221/logo-rijkswaterstaat-min-infra.png logo-rijkswaterstaat-min-infra.png
Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
/publish/pages/116221/220px/logo-rijkswaterstaat-min-infra.jpg logo-rijkswaterstaat-min-infra.jpg logo-rijkswaterstaat-min-infra.png
Afbeelding smalle viewport Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat /publish/pages/116221/logo-ribbon-small.png logo-ribbon-small.png
Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
logo-ribbon-small.png
servicebalk servicebalk Servicebalk Servicebalk servicebalk blok Blok Sitepad 0 Zoekveld 1 secundaire-navigatie secundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts servicebalk servicebalk Servicebalk Servicebalk servicebalk blok Blok Sitepad 1 Zoekveld 0 informatief tekst Inhoud Inhoud inhoud Kenniscentrum InfoMil
Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Aankondiging website Carrousel Rijkshuisstijl Zoekcarrousel Rijkshuisstijl Sliding blocks Rijkshuisstijl Onderwerpen Toptaak Themagalerij Paginawaardering Vraag en antwoord index