Bezoeker Kenniscentrum InfoMil rijkshuisstijl www.infomil.nl Rand #f9e11e Logo shortcut icoon-kenniscentrum-infomil /publish/varianten/56/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
shortcut icoon-kenniscentrum-infomil
/publish/varianten/56/152px/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
Achtergrondkleur 3 #fdf6bb Achtergrondkleur 2 #fefbdd Toon waardering 1 Definities en afkortingen tonen 1 Google universal analytics sid UA-2290543-1 Iconen bij links 1 Link originele afbeelding 1 Achtergrondkleur 4 #f9e11e Externe links in nieuw scherm openen 1 Delen met sociale media 1 E-mailadres waarderingsmails feedback_leefomgeving@rws.nl Lettertype tekst ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif Delen Mail-a-friend mailafriend Facebook facebook LinkedIn linkedin Twitter twitter PDF pdf Regelhoogte koppen Eenpuntdrie 1.3 Eenpuntdrie 1.3 Regelhoogte tekst Rijkshuisstijl 1.625 Rijkshuisstijl 1.625 Lettertype koppen ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif ROSans 'RO Sans', Arial, sans-serif Tekst #222222 CSS sprite (licht) Glyphicons licht /publish/varianten/56/glyphicons-licht.png glyphicons-licht.png
Glyphicons licht
/publish/varianten/56/172px/glyphicons-licht.jpg glyphicons-licht.jpg /publish/varianten/56/364px/glyphicons-licht.jpg glyphicons-licht.jpg glyphicons-licht.png
Lettergrootte 18 CSS sprite (donker) Glyphicons donker /publish/varianten/56/glyphicons-donker.png glyphicons-donker.png
Glyphicons donker
/publish/varianten/56/172px/glyphicons-donker.jpg glyphicons-donker.jpg /publish/varianten/56/364px/glyphicons-donker.jpg glyphicons-donker.jpg glyphicons-donker.png
Afmeting schaduw 2 Paletkleur 2 #e6e6e6 Link #01689b Aantal lay-out kolommen 4 Afmeting ronding 2 Kop #154273 Paletkleur 1 #f3f3f3 Element #0b5f8b Dikte rand 1 Achtergrondkleur 1 #ffffff Paletkleur 3 #666666 Afbeeldingen in lijsten rechts uitlijnen 1 Blowup factor 1.25 Paletkleur 4 #535353 Shortcut icoon shortcut icoon-kenniscentrum-infomil /publish/varianten/56/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
shortcut icoon-kenniscentrum-infomil
/publish/varianten/56/152px/shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.jpg shortcut_icoon-kenniscentrum-infomil.png
Maximale diepte navigatie 4 Toon feedbackformulier 1 Onderwerp feedbackformulier Feedback Infomil Captcha type reCAPTCHA v2 recaptcha2 reCAPTCHA v2 recaptcha2 E-mail envelope address noreply@rwsleefomgeving.nl global.css jquery.ip.lightbox.css jquery.ip.setformfields.css evenement.css evenementenagenda.css imagemap.css mailinglist.css pager.css screen-cookies.css sitemap.css zoeken.css abcindex.css blocks.css bodemzoeker.css default.css dl-normalize.css document_wbi.css dossier.css download.css evenement.css evenementenagenda.css faqindex.css form.css imagemap.css index.css jurisprudentie.css large.css media.css medium.css pdfprogress.css print.css reacties.css rijkshuisstijl.css sitemap.css small.css themadossier.css twilight.css typo.css verzamelpdf.css video.css zoeken.css cookies.js cookiesAllowed.js ip-slider.js ip.initpageloadfunctionsconfig.js ip.redirect.js ip.slick.init.js ipleaf.js jquery.fastserialize.js jquery.ip.ajaxcontent.js jquery.ip.aria.js jquery.ip.checkform.edge.js jquery.ip.checkform.js jquery.ip.copytoclipboard.js jquery.ip.countpage.js jquery.ip.cssdisabled.js jquery.ip.eltsizecategories.js jquery.ip.events.js jquery.ip.formenhancements.js jquery.ip.imagemap.js jquery.ip.ingeklapt.js jquery.ip.ingelogd.js jquery.ip.js jquery.ip.lightbox.js jquery.ip.makeexpandingarea.js jquery.ip.phrase.js jquery.ip.placeholder.js jquery.ip.processpage.js jquery.ip.responsive.js jquery.ip.setformfields.js jquery.ip.smoothanchors.js jquery.ip.textareamaxlength.js jquery.ip.textboxDefault.js jquery.ip.toggleInfo.js lb.js lib.js mediaWidget.js moderatie.js personalization.js recaptcha2.js referenceLists.js smartresize.js tiny_lib_start.js imagemap.js autocomplete-zoeken.js basic-lightbox.js facetzoeken.js faqindex-mediawidget.js faqindex-toggle-summary.js feedbackPopupActions.js fixgallerytitleheights.js reactieformulier.js rijkshuisstijl.js siteFeedbackPopup.js
Ssl 1 Bovenliggende pagina tonen 1 Start navigatie 1 Afbeelding rechtsboven Kosten /publish/items/112201/monique.gif monique.gif
Kosten
monique.gif
ONO-installatie ONO-installatie Meta Meta meta Meta Auteur Hans-Peter van Leeuwen Bron Rijkswaterstaat Samenvatting

Een ONO-installatie bestaat uit drie processen, te weten ontgiften, neutraliseren en ontwateren. Ontgiften van afvalwater kan noodzakelijk zijn bij de aanwezigheid van cyanide of (VI)-chroom. In de tweede stap wordt ernaar gestreefd om de opgeloste zware metalen om te zetten in moeilijk oplosbare metaalhydroxiden. De vorming van deze metaalhydroxiden verloopt voor de meeste metalen goed bij een zuurgraad van 8 à 10. De tweede stap komt dus neer op een pH-correctie. De ontwateringsstap bij een ONO bestaat vaak uit een kamerfilterpers.

Brondatum 20101011
Instellingen Breed 0 Branche 10353 thermische verzinkerijen Processen 1290 zuiveren afvalwater Compartimenten 1818 afvalwater Maatregeltype Afvalwater Afvalwater Locatie Milieumaatregelen afvalwater Gedragsvoorschriften afvalwater Milieumaatregelen afvalwater Gedragsvoorschriften afvalwater Specifieke velden Toepasbaarheid

Voor afvalwaterstromen die zware metalen en cyanide bevatten wordt de ONO-installatie veelvuldig toegepast als end-of-pipe-techniek. Dergelijke waterstromen komen ook in de metalektro industrie vaak voor. De ONO-installatie kan ook als behandelingstechniek voor een deelstroom worden ingezet of in combinatie met andere technieken als het afvalwater andere verontreinigingen bevat of de toegepaste techniek niet efficiënt genoeg is.

Financiële aspecten

Bij het in de inleiding omschreven debiet en belasting zijn de investeringskosten een veelvoud van €€€€€. De jaarlijkse operationele kosten zijn €€€€

Afbeelding ONO -neutraliseren (bron: Hegin MetalFinishing B.V.) /publish/pages/75850/dsc01545.jpg dsc01545.jpg
ONO -neutraliseren (bron: Hegin MetalFinishing B.V.)
dsc01545.jpg
Uitgebreide beschrijving

Een ONO-installatie bestaat uit drie processen, te weten ontgiften, neutraliseren en ontwateren. Ontgiften van afvalwater kan noodzakelijk zijn bij de aanwezigheid van cyanide of (VI)-chroom. Cyanide wordt in de ontgiftingsstap geoxideerd met bijvoorbeeld natriumhypochloriet, terwijl chroom 6+ met behulp van natriumsulfiet gereduceerd kan worden tot chroom 3+.

In de tweede stap wordt ernaar gestreefd om de opgeloste zware metalen om te zetten in moeilijk oplosbare metaalhydroxiden. De vorming van deze metaalhydroxiden verloopt voor de meeste metalen goed bij een zuurgraad van 8 à 10. De tweede stap komt dus neer op een pH-correctie. Hiervoor wordt veelal kalkmelk, natronloog of zoutzuur gebruikt. De hydroxiden kunnen door middel van bezinking, flotatie of filtratie worden afgescheiden van het water. Om de afscheiding te verbeteren wordt meestal een zogenaamd polyelektroliet gedoseerd.

Het hydroxideslib wordt na bezinken in bijvoorbeeld lamellenseparatie, dortmundertank, (elektro)flotatie of microfiltratie verder ontwaterd (derde stap). De ontwateringsstap bij een ONO bestaat vaak uit een kamerfilterpers. In dit apparaat wordt batchgewijs het slib in kamers en door een filterdoek geperst. Het doek houdt het slib tegen, waardoor er een sliblaag op dit doek wordt opgebouwd. Het perswater wordt bij een continue ONO teruggevoerd in de neutralisatietank om opnieuw behandeld te worden. Bij een batch-ONO wordt slechts het eerste perswater terug in de reactor gevoerd en geloosd nadat er een sliblaag is opgebouwd. Om de ontwatering te verbeteren worden hulpstoffen gedoseerd, zoals de reeds genoemde kalkmelk.

De metaalconcentratie van het behandelde water varieert van 0,5 mg/l voor bijvoorbeeld koper tot enkele mg/l voor bijvoorbeeld nikkel. Het water van een batch-ONO voldoet meestal zonder nabehandeling aan de gestelde eisen voor lozing op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bij een continue ONO zal veelal een nabehandeling in de vorm van zandfiltratie noodzakelijk zijn. Bij aanschaf van een nieuwe installatie is het gebruikelijk een nabehandelingstechniek in de vorm van filtratie te integreren.

Voor- en nadelen milieu

De omzetting van giftige componenten als cyanides en zeswaardige chroomverbindingen in minder giftige verbindingen vindt in de ONO-installatie efficiënt plaats. Zware metalen kunnen in een ONO veelal verwijderd worden tot beneden de 1 milligram. Wel zijn voor het bedrijven van een ONO veel chemicaliën nodig. Hierdoor worden relatief veel componenten (zouten) in het water gebracht. Ook ontstaat er over het algemeen een hoeveelheid slib die als reststof voor verdere bewerking bij derden, bijvoorbeeld als ‘mono-slib', wordt aangeboden, of als afvalstof dient te worden gestort (klasse C2 of C3).

Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Aankondiging website Carrousel Rijkshuisstijl Zoekcarrousel Rijkshuisstijl Sliding blocks Rijkshuisstijl Onderwerpen Toptaak Themagalerij Paginawaardering Vraag en antwoord index Footer Footer Layout Stramien informatief blokken Blokken footer lijst Inhoud Inhoud inhoud Over deze site 165342 Verantwoording 165343 Persoonsgegevens 142462 Toegankelijkheid 191430 Cookies 439 Sitemap link-1710513 Archief footer lijst Inhoud Inhoud inhoud Snel naar 107646 Helpdesk 112651 Omgevingsloket online 106348 Activiteitenbesluit footer logo Logo Logo logo logo logo Logo Algemeen Afbeelding home /publish/pages/116222/footer-afzender.png footer-afzender.png
home
footer-afzender.png
footer tekst Inhoud Inhoud inhoud Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten. Meer...

Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Aankondiging website Carrousel Rijkshuisstijl Zoekcarrousel Rijkshuisstijl Sliding blocks Rijkshuisstijl Onderwerpen Toptaak Themagalerij Paginawaardering Vraag en antwoord index
Header Header Layout Stramien informatief blokken Blokken primaire-navigatie primaire-navigatie Primaire navigatie Primaire navigatie primaire-navigatie blok Blok Uitvalmenu Eenvoudig eenvoudig Eenvoudig eenvoudig Starten met home 1 logo logo Logo Logo logo logo logo Logo Algemeen Afbeelding Logo: Rijkswaterstaat - Ministerie van Verkeer en Waterstaat /publish/pages/116221/logo-rijkswaterstaat-min-infra.png logo-rijkswaterstaat-min-infra.png
Logo: Rijkswaterstaat - Ministerie van Verkeer en Waterstaat
/publish/pages/116221/220px/logo-rijkswaterstaat-min-infra.jpg logo-rijkswaterstaat-min-infra.jpg logo-rijkswaterstaat-min-infra.png
Afbeelding smalle viewport Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat /publish/pages/116221/logo-ribbon-small.png logo-ribbon-small.png
Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat
logo-ribbon-small.png
servicebalk servicebalk Servicebalk Servicebalk servicebalk blok Blok Sitepad 0 Zoekveld 1 secundaire-navigatie secundaire-navigatie Secundaire navigatie Secundaire navigatie secundaire-navigatie blok Blok Presentatievorm Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts Horizontaal (rechts) horizontaal-rechts servicebalk servicebalk Servicebalk Servicebalk servicebalk blok Blok Sitepad 1 Zoekveld 0 informatief tekst Inhoud Inhoud inhoud Kenniscentrum InfoMil
Index Vraag en antwoord index Evenementenagenda Imagemap Prikbord Discussie Secundaire navigatie Galerij RSS feeds Vraag en antwoord index Carrousel Fotoalbum Mailinglist Nieuwsservice Opiniepeiling Foto Alfabet navigatie Uitgelicht Video Ingelogd Formulier Superlink Inhoudsopgave Twitter Tijdlijn Aankondiging website Carrousel Rijkshuisstijl Zoekcarrousel Rijkshuisstijl Sliding blocks Rijkshuisstijl Onderwerpen Toptaak Themagalerij Paginawaardering Vraag en antwoord index