Leidraad 'Wet- en regelgeving gevelreiniging'

De leidraad ‘Wet- en regelgeving gevelreiniging' is in opdracht van Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV) samengesteld door Royal HaskoningDHV. De leidraad bestaat uit drie factsheets. Op basis van de factsheets is het op eenvoudige wijze mogelijk om zowel voorafgaand aan de werkzaamheden als in de praktijk ter plaatse, een beoordeling te maken. Zodat men weet hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden volgens de geldende milieuregels.

Deze leidraad kan gezien worden als een update en verdere vertaalslag van InfoMil-brochure W03 (Stand der techniek Gevelreiniging) (pdf, 795 kB), ook nog te downloaden onder 'Publicaties'.
Tevens is deze leidraad een (praktische) aanvulling op het document 'Verwijderen vuilafzetting'.

Dit document is tot stand gekomen in een werkgroep waarin de volgende partijen betrokken waren:

  • Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & bedrijfsdiensten (OSB),
  • Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV),
  • ‘Netwerk algemene regels water' van InfoMil,
  • Royal HaskoningDHV