Afvalwater bij het douchen of dompelen van gewassen.

De activiteit is het toepassen van biociden of gewasbermingsmiddelen in douche-installatie en/of dompelbaden. Uitgangspunt is dat er geen afvalwater wordt geloosd.

Dompellen_van_bollenDe voorschriften voor deze activiteit is alleen van toepassing op het behandelen van gewassen voor agrarische activiteiten. Met als voorwaarde het onderdeel uitmaakt van de agrarische bedrijfsvoering.

De voorschriften zijn alleen van toepassing op het toepassen van biociden of gewasbermingsmiddelen in douche-installatie en/of dompelbaden voor gewassen die ontstaan bij agrarische activiteiten. De activiteit toepassen van biociden of gewasbermingsmiddelen in douche-installatie en/of dompelbaden is dan ook onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Het toepassen ervan gebeurt voordat de gewassen de inrichting verlaten.

Vindplaats

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het behandelen van gewassen met gewasbeschermingsmiddelen of biociden zijn opgenomen in artikel 3.96 en 3.97 van § 3.5.6 van het Activiteitenbesluit.

Afvalwater afkomstig van het behandelen van gewassen met gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag men niet lozen op het vuilwaterriool.  Men moet het, samen met het overgebleven douche of dompel-vloeistof, afvoeren als gevaarlijk afval.

Het is verboden:

  • zonder maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 Activiteitenbesluit in of op de bodem te lozen
  • zonder maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2 Activiteitenbesluit in een hemelwaterriool te lozen
  • zonder watervergunning in het oppervlaktewater te lozen.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 79 kB) opgenomen. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften per 1 januari 2013, zijn er geen wijzigingen opgetreden.

Verboden en voorwaarden

Het afvalwater afkomstig van het behandelen van gewassen met gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag niet op het vuilwaterriool worden geloosd.

Afvalwater moet samen met de douche of dompel-vloeistof worden afgevoerd als gevaarlijk afval.

Controleaspecten

  • Zijn er bewijzen aanwezig van de afvoer als gevaarlijk afval?