Technische voorzieningen

In algemene regels staan een aantal zuiveringtechnische voorzieningen vaak voorgeschreven:

  • olieafscheiders,
  • vetafscheiders,
  • amalgaamafscheiders en
  • individuele behandeling van afvalwater (IBA's).

Hier vindt u achtergrondinformatie over deze voorzieningen.

Het is mogelijk dat deze voorzieningen voorgeschreven staan in individuele vergunningen. In de considerans staat dan de beargumentatie van de noodzaak er van.