Chemisch toilet legen

Chemische toiletten gebruikt men bijvoorbeeld bij touringcarbedrijven, bouwprojecten, evenementen, in caravans en pleziervaartuigen. De meeste bedrijven gebruiken moderne middelen, die goed biologisch afbreekbaar zijn.

Vindplaats

Afvalwater dat vrijkomt bij het gebruik van chemische toiletten valt onder:

  • het Activiteitenbesluit;
    als dit gebeurt bij een bedrijf, bijvoorbeeld bij een lozingspunt op een jachthaven.
  • het Besluit lozen buiten inrichtingen;
    als dit buiten een inrichting of in openbaar gebied gebeurt, bijvoorbeeld een openbaar lozingspunt bij camperparkeerplaats.
  • het Besluit lozing afvalwater huishoudens:
    als een particulier de inhoud van een chemisch toilet thuis loost.

Een lozing van het afvalwater van chemische toiletten op het vuilwaterriool is geen probleem. Voor de kwaliteit van het afvalwater zijn er geen bijzondere regels. Voor het afvalwater bestaat de algemene zorgplicht dat het afvalwater geen schade mag aanbrengen aan het riool en de achterliggende rioolwaterzuivering.

Een lozing van het afvalwater van chemische toiletten op een individuele behandeling afvalwater (IBA) kan de biologische afbraak in de IBA verstoren.

Toepassingsgebied

Chemische toiletten worden overal gebruikt. Het is aan te bevelen om een apart lozingspunt te maken voor lozing op het vuilwaterriool. Een lozing op een straatkolk mag als de straatkolk is aangesloten op een vuilwaterriool. Dit is alleen niet gewenst, omdat dit leidt tot een vreemde beeldvorming bij (andere) burgers. Daarbij worden steeds meer straatkolken aangesloten op een schoonwaterriool. Het schoonwaterriool is niet geschikt voor het afvalwater van chemische toiletten.

Verboden en voorwaarden

Een lozing van het afvalwater van chemische toiletten op het vuilwaterriool is toegestaan. Voor dit afvalwater bestaat de algemene zorgplicht dat het afvalwater geen schade mag aanbrengen aan het riool en de achterliggende rioolwaterzuivering.

Een lozing op de bodem of hemelwaterriool is niet toegestaan op basis van artikel 2.2. van het activiteitenbesluit en het besluit lozen buiten inrichtingen.

De lozing op oppervlaktewater is verboden op basis van artikel 6.2 van de Waterwet.