Vetafscheiders

Geloosd en stollend vet zal zich in het riool afzetten. Dat vermindert de afvoercapaciteit van het riool en kan zelfs tot verstopping leiden. Stollend vet belemmert dan ook de doelmatige werking van het openbaar riool. Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten op de riolering is daarom ongewenst.

Slib en vetafscheider

Het plaatsen van een vetafscheider met slibvangput draagt ook bij aan het voorkomen van problemen in de riolering. Dit wordt gezien als Best beschikbare technieken (BBT) bij vet en plantaardige olie lozingen.

Belangrijk bij het plaatsen van een vetscheider:

  • de dimensionering
  • het onderhoud

Een vetafscheider moet daarom voldoen aan NEN-EN 1825-1 en -2.

Bij sommige situaties kan plaatsing niet redelijk zijn. Dan kan het bevoegd gezag, op verzoek afwijken.