Lozingen bij het telen van gewassen in de open lucht

Bij de teelt van gewassen in de open lucht worden voorwaarden gesteld aan het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Verontreiniging van de omgeving kan optreden door verwaaiing (drift) of afspoeling.

Bij de teelt op substraat worden voorwaarden gesteld aan de opvang van drainwater om het opnieuw te kunnen gebruiken.

Meldingseis

Een bedrijf dat biologisch teelt, meldt dit aan het bevoegde gezag. Bedrijven mogen alleen zeggen dat ze biologisch telen als ze een Skal-certificaat hebben. Bij een melding zit dan een kopie van het Skal-certificaat. Met een certificaat van de Stichting Skal toont een bedrijf aan dat het biologisch werkt.

De term 'biologisch' is wettelijk beschermd. De Stichting Skal controleert deze. Een bedrijf dat voldoet aan de regels van biologische teelt, maar geen Skal-certificaat heeft mag zich niet biologisch noemen. Als een bestaand bedrijf een Skal-certificaat krijgt is dit een relevante milieuwijziging.