Aard en omvang van activiteiten en processen

Bij de melding Activiteitenbesluit moet het bedrijf altijd een omschrijving aanleveren van de aard en omvang van de activiteiten en processen binnen het bedrijf.

Wat is het doel van de gegevens?

Met de gegevens maakt de gemeente een inschatting van de belasting op de omgeving door de activiteiten en processen in het bedrijf. Deze verschillen van geval tot geval.

Hoe gedetailleerd?

Voor een klein en eenvoudig bedrijf, zoals een ambachtelijke bakker, is een minder gedetailleerde omschrijving nodig dan voor een groot bedrijf met veel activiteiten en processen. In het algemeen is meer informatie nodig als de activiteiten diverser van aard zijn of als het bedrijf groter is.

Hoe aanleveren?

Degene die de melding doet kan de informatie digitaal, via de AIM, of op papier aanleveren.

Het digitale meldingsformulier in de AIM geeft de mogelijkheid om bestanden te uploaden. Daarbij mag een bestand niet groter zijn dan 20 MB. Het bestand mag ook geen andere extensie hebben dan doc, docx, dwf, gif, jpeg, jpg, odt, pdf, ppt, xls, xlsx, ods of tiff.

Aanvullingen kunnen ook buiten de AIM gedaan worden. Bijvoorbeeld per e-mail. De melder en de gemeente kunnen dan over de manier van aanleveren contact met elkaar opnemen.

Wat is het voordeel van de melding met de AIM?

De meeste bedrijven doen de melding met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De melding bevat dan automatisch de gegevens over de aard van de activiteiten en de omvang hiervan in relatie tot de vergunningplicht. Deze heeft de melder namelijk in het eerste deel van de AIM, de vragenboom, al aangegeven.

Afhankelijk van de activiteiten zijn nog andere gegevens nodig. De AIM geeft aan welke nodig zijn.

Soms extra gegevens verplicht

Voor bepaalde activiteiten zijn naast de gegevens over aard en omvang, nog extra gegevens verplicht of kan de gemeente erom vragen. De AIM geeft aan welke extra gegevens nodig zijn.

Gemeente kan na de melding om meer gegevens vragen

Soms heeft de gemeente op basis van de melding nog te weinig gegevens om een inschatting te kunnen maken van de aard en omvang van de activiteiten en processen. In dat geval kan de gemeente om extra gegevens vragen. Ook kan de gemeente de situatie van het bedrijf ter plaatse beoordelen.

Maar als de melding al is ingediend, kunnen extra gegevens niet via de AIM worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld wel via e-mail.

Voorbeelden

Een Vraag en antwoord geeft enkele voorbeelden van de benodigde gegevens over aard en omvang van de activiteiten en processen.