11. Ketentoezicht

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.

  1. Voorbereidend onderzoek externe en schriftelijke bronnen.

  2. Uitvoeren van tactische/risico analyses keten/branche/bedrijf o.b.v. prioriteiten, beleid of op verzoek.

  3. Opstellen van ketenbeschrijvingen.

  4. Opstellen van analyseprofielen en interventiestrategie.

  5. Draaiboeken opstellen voor diepgaand onderzoek.

  6. Opstellen van ketenbeschrijvingen.

  7. Audits ter plaatse uitvoeren (combineren financiële en stofstromen).

  8. Identificeren onregelmatigheden en oorzaken.

  9. Identificeren fraude.