12. Buitengewone opsporing milieu, welzijn en infrastructuur

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de Wabo die bij het bevoegd gezag thuishoren.

  1. Opsporen van (economische) milieudelicten op het terrein van natuur en milieu en fysieke leefomgeving (waaronder bouwen, wonen, monumenten en ruimte).

    a. uitvoerend ondersteunen bij (eenvoudige) zaken;

    b. deskundig ondersteunen bij gecompliceerde strafzaken;

    c. signaleren van zaken die buiten de opsporingsbevoegdheid of competenties vallen;

    d. terugkoppelen uitvoerbaarheid/handhaafbaarheid van normen en beleid.

  2. Uitvoeren van de bestuurlijke strafbeschikking milieu.