13. Bouwfysica

Deze activiteiten 1 t/m 10 kunnen worden uitbesteed aan een marktpartij, mits binnen de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over het deskundigheidsgebied 2 (vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening) of 4 (Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening). Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

  1. Bespreken bevindingen met architect en / of adviesbureau.
  2. Toetsen tekeningen en berekeningen daglichttoetreding.
  3. Toetsen tekeningen en berekeningen rookgasafvoer.
  4. Controleren door visuele inspecties tijdens de uitvoering van de bouw.
  5. Controleren door uitvoeren controlemetingen geluid, ventilatie, luchtdichtheid.
  6. Toetsen uitgangspunten. tekeningen en berekeningen ventilatie.
  7. Beoordelen bouwplan op samenhang tussen alle bouwfysische aspecten.
  8. Toetsen tekeningen en berekeningen geluidwering
  9. Toetsen bouwkundige details koudebruggen.
  10. Toetsen uitgangspunten en berekeningen EPC en luchtdoorlatendheid.