14. Brandveiligheid

Onderstaande activiteiten 1 t/m 10 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

 1. Adviseren bij standaard / niet complexe vergunningen en meldingen bouw en milieu.

 2. Adviseren bij vergunningen brandveilig gebruik.

 3. Monitoren en analyseren van controlegegevens, ingekomen meldingen e.d.

 4. Afhandelen van klachten.

 5. Uitvoeren van standaard / niet complexe inspecties brandpreventie.

 6. Beoordelen van eenvoudige gelijkwaardigheden.

 7. Adviseren en laten informeren bij eenvoudige afwijkingsbesluiten (o.a. t.a.v. bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, brandweerzorg, opkomsttijden etc.).

 8. Adviseren bij complexe vergunningen en meldingen bouw en milieu.

 9. Uitvoeren van complexe inspecties brandpreventie.

 10. Beoordelen van complexe gelijkwaardigheden.

 11. Adviseren en laten informeren bij een complex afwijkingsbesluit (o.a. t.a.v. bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen, brandweerzorg, opkomsttijden etc.).