15. Constructieve veiligheid

Onderstaande activiteiten 1 t/m 6 kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij mits de uitbestedende overheidsorganisatie beschikt over het deskundigheidsgebied 2. (Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening) en 4. (Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening).

Een medewerker op HBO-niveau beoordeelt bij de intake per geval of er sprake is van een complexe of eenvoudige situatie.

  1. Controleren constructietekeningen en berekeningen op constructieve veiligheid en bruikbaarheid.

  2. Beoordelen bouwmaterialen.

  3. Toetsen van de gehele constructie van een bouwaanvraag.

  4. Bespreken en vastleggen van bevindingen over de gehanteerde rekenmethode en schematisering met het raadgevend ingenieursbureau dat de bouwconstructie heeft ontworpen.

  5. Inspecteren op uitvoering complexe constructieve zaken.

  6. Inspecteren op constructies in de gebruiksfase.