22. Groen en ecologie

Deze activiteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij. Op voorwaarde dat de uitbestedende overheidsorganisatie minimaal één medewerker in dienst heeft die beschikt over de deskundigheid nodig voor activiteiten 1 en 2.
  1. Beoordelen of er sprake is van een bijzondere omstandigheid "groen en ecologie" in het kader van de omgevingsvergunning.
  2. Uitzetten en beoordelen van ecologisch onderzoek.
  3. Uitvoeren van ecologisch onderzoek.
  4. Adviseren bij ontheffingen Natuurbeschermingswet, Flora en Faunawet, Boswet, Wro en afwijkingsbesluiten.