26. Cultuurhistorie

Deze activiteiten 1 t/m 5 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. De overige activiteiten kunnen uitbesteed worden aan een marktpartij.

 1. Adviseren t.a.v. cultuurhistorische aspecten in het kader van omgevingsvergunningen en het handhaven van de omgevingsvergunning.

 2. Beoordelen van de aanvraag aan cultuurhistorische waarden.

 3. Aangeven van effecten van het te nemen afwijkingsbesluit op de cultuurhistorische waarde.

 4. Opstellen van voorschriften voor omgevingsvergunning.

 5. Inhoudelijk adviseren bij bezwaar en beroep.

 6. Adviseren t.a.v. monumentale aspecten in het kader van omgevingsvergunningaanvragen (activiteit bouwen en slopen) en het handhaven van de omgevingsvergunning).

 7. Toetsen van de aanvraag aan de Monumentenwet 1988.

 8. Toetsen van de aanvraag aan een erfgoedverordening.

 9. (Beoordelen van) bouwhistorische onderzoek en waardestellingen: interpreteren monumentwaardigheid (van onderdelen).

 10. Adviseren t.a.v. archeologische aspecten in het kader van omgevingsvergunningen.

 11. Toetsen van de aanvraag aan de Monumentenwet 1988.

 12. Toetsen van de aanvraag aan een eventuele erfgoedverordening.

 13. Beoordelen van archeologische rapporten.

 14. Adviseren t.a.v. stedenbouwkundige, historisch-geografische en ruimtelijk aspecten in het kader van omgevingsvergunningen.

 15. Maken van een cultuurhistorische en ruimtelijke analyse.

 16. Vertalen cultuurhistorische waarden en betekenissen naar ruimtelijke uitgangspunten of toetscriteria voor aanvragen.

 17. Toetsen van de aanvraag aan de doelstelling van het instrument beschermd gezicht en het ter bescherming strekkend bestemmingsplan.

 18. Toetsen van de aanvraag aan het ruimtelijke kwaliteitsbeleid (welstand) en erfgoedverordening.

 19. Adviseren t.a.v. cultuurlandschappelijke aspecten in het kader van omgevingsvergunningen.

 20. Aangeven van effecten van het te nemen afwijkingsbesluit op het landschap.