27. Energiebesparing en Duurzaamheid (concept mei 2018)

De activiteiten 1 t/m 4 moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Andere activiteiten kunnen worden uitbesteed aan een marktpartij.

  1. Inbrengen (specialistische) aspecten energie en duurzaamheid in het kader van VTH.
  2. Beoordelen van energiebesparingsplannen en energieaudits.
    a Beoordelen van alternatieven voor erkende maatregelen energiebesparing.                                                                                                               b Beoordelen plan van aanpak uitvoeren (erkende) maatregelen.
  3. Onderzoek naar en advisering over terugverdientijd van maatregelen die niet als erkende maatregelen zijn aangemerkt.
  4. Opstellen (branchegericht) toezichtprogramma energie en projectmatige aanpak energiecontroles.