6. Toezicht en handhaving bodem

Deze activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreft kernactiviteiten van de toezicht en handhaving.

  1. Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar locatiespecifiek toezichtsplan met risico‟s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
  2. Voorbereiden op basis van openbare en locatiespecifieke bronnen en uitvoeren van controles ter plaatse.
  3. Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
  4. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
  5. Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven.
  6. Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.