Documenten die beschrijven hoe BBT toe te passen

Deze tabel geeft een niet uitputtend overzicht van onder andere handleidingen die beschrijven hoe BBT toe te passen. In de meeste gevallen gaat het om documenten die deels de wettelijke systematiek toelichten.

Naast deze handleidingen en dergelijke geven diverse InfoMil webpagina's informatie over hoe om te gaan met de Beste Beschikbare Technieken (BBT). De tabel gaat niet specifiek in op inrichtingen met IPPC-installaties, zie voor industriële installaties de IPPC-handleiding en voor veehouderijen de pagina IPPC veehouderijen.

Andere pagina's over BBT geven overzichten van beschrijvingen van technieken en maatregelen, dus wat BBT kan zijn:

Overzicht van niet wettelijke documenten die beschrijven hoe BBT te bepalen en toe te passen
Thema Document Toelichting
Algemeen Referentiedocument Economic and cross media issues Bevat onder andere een methode voor de berekening van kosteneffectiviteit
Energie Handreiking erkende maatregelen
Lucht Handleiding Luchtemissies bij bedrijven Met onder andere een toelichting op de wettelijke kosteneffectiviteitsberekening
Handleiding Geur industrie
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Zie ook ZZS onder Water
BBT en ammoniak Informatie voor veehouderijen
Water Handboek Water
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Zie ook ZZS onder Lucht. Onderdeel van Handboek Water.