WVO-vergunning overstorten en hemelwaterriolen van rechtswege vervallen

WVO-vergunning overstorten en hemelwaterriolen van rechtswege vervallen

Als het gaat om overstorten en lozingen vanuit hemelwaterriolen,  kun je kort door de bocht zeggen dat het GRP de voormalige Wvo-vergunningen heeft vervangen.  De vergunningen zijn van rechtswege vervangen door algemene regels. Deze verwijzen weer naar het GRP voor de maatregelen die de gemeente heeft genomen. Of nog gaat nemen om deze lozingen zoveel mogelijk te beperken. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 3.14 tot en 3.16 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie bij dit besluit).  En daarop kan vanzelfsprekend gehandhaafd worden door het waterschap.  En bij lozingen op rijkswateren door Rijkswaterstaat.