Handelingen in het watersysteem

Hoofdstuk 6 van de Waterwet stelt regels aan handelingen in watersystemen, in de vorm van vergunningen en algemene regels.