Deltacommissaris

De functie van deltacommissaris is opgenomen in de Waterwet. De deltacommissaris werkt rechtstreeks onder de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Instelling, taak en werkwijze van de deltacommissaris

De functie deltacommissaris is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Waterwet. De deltacommissaris heeft als taak de totstandkoming en uitvoering van het deltaprogramma te bevorderen. Het deltaprogramma bevat maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Hoofdstuk 4a van de Waterwet gaat hier nader op in.

De deltacommissaris stuurt op samenhang en voortgang van het deltaprogramma. Daarbij probeert hij voor draagvlak bij alle betrokken bestuurslagen te zorgen voor zowel het programma als geheel als specifieke maatregelen. De aanwijzing van de deltacommissaris geldt voor een periode van ten hoogste zeven jaar. De deltacommissaris kan daarna nog één keer voor zeven jaar aangewezen worden.


Zie ook overheid.nl