Handreiking juridische helderheid grondwaterbeheer

Door een consortium van overheidsorganisaties en adviesbureaus is een handreiking gepubliceerd: Handreiking Juridische Helderheid Grondwaterbeheer.

Deze handreiking maakt inzichtelijk hoe het grondwater in juridische zin geregeld is. De handreiking gaat ook in op de relatie met andere onderdelen van het fysieke omgevingsbeheer zoals het bodembeheer en de ruimtelijke ordening. De handreiking bestaat uit 3 delen die los van elkaar te lezen zijn.

  • Deel A (pdf, 1.1 MB) bevat het juridisch-theoretische kader.
  • Deel B (pdf, 591 kB) bestaat uit 20 factsheets over in de praktijk veel voorkomende situaties en activiteiten. Het gaat om handelingen van burgers, bedrijven of overheden.
  • In deel C (pdf, 381 kB) worden twee gebiedsgerichte grondwaterprojecten behandeld.